odstránenie graffiti Bratislava

Odstránenie sprejov, grafitov a antigraffiti

Odstránenie sprejov, grafitov a antigraffiti

V mnohých prípadoch majitelia budov, ktoré nie sú ošetrené antigraffiti náterom Bratislava, ktorý zaručuje 100% ochranu povrchu pred graffiti (tagy), postupujú neefektívnymi spôsobmi pri riešení výskytu grafitov na ich fasáde. Najčastejšie grafiti (tagy) pretrú fasádnou farbou, ale výsledok to nemá, dalo by sa povedať takmer žiadny. Graffiti (tagy) pod vrstvou fasádnej […]

Odstraňovanie grafiti, ochrana proti grafiti

Odstraňovanie grafiti, ochrana proti grafiti Bratislava

Pravidelné servisné služby spojené s odstraňovaním grafiti Bratislava sú realizované našou firmou na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. V Slovenskej republike zaujíma odstránenie grafitov v regióne Bratislava veľký nárast a vandali  v Bratislave o sebe prostredníctvom tagov a grafitov dávajú nepríjemne vedieť. Problém s grafity spočíva v tom, že sa nedarí ich odstrániť vôbec, alebo len z malej […]

Nanášanie antigrafitového náteru

Nanášanie antigrafitového náteru

V dátume od 8. do 10. novembra 2013 sme realizovali zákazku – Nanesenie antigraffitového náteru Bratislava /ANTIGRAFITTOVÁ OCHRANA BRATISLAVA – AGO /, pri ktorej sme vykonávali opravu fasádnej omietky a následne nanášali antigraffitovú ochranu. Pri nanášaní tejto ochrany a oprave omietky sme pracovali s plochou o rozmere cca 265m2.Prácu uskutočnili traja zamestnanci našej upratovacej firmy, […]

Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Bratislava

Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Bratislava

Zákazka, pri ktorej sme upravovali fasádu a dlažbu a bol taktiež nanesený antigraffitový náter Bratislava, bola vykonaná dvoma zamestnancami našej firmy a to v dátume od 22. júla do 25. júla. Pri práci sme spotrebovali 20 litrov fasádnej farby, 10 litrov penetračného náteru a 10 litrov antigraffity náteru.

Práce sa začali prvotným oprášením […]