Čistenie a odstraňovanie graffiti Bratislava

Zákazka s názvom Odstránenie graffiti Bratislava – likvidácia, čistenie graffiti Bratislava . Práce na odstránení grafiti v Bratislave sme uskutočnili 5. septembra 2013. Traja zamestnanci našej spoločnosti realizovali odstránenie graffiti v počas 7 hodín. Pri zákazke sa spotreb ovalo 26 kusov odstraňovača grafitov, ktorý je na tento účel nami používaný.

Pri tejto akcii sme pre nášho zákazníka zrealizovali odstránenie graffiti Bratislava z fasády bytového domu. Okrem toho sme odstraňovali grafity aj zo štítu domu a dvoch dverí zadného vchodu. Na graffiti sme naniesli špecializovanú chémiu, ktorú na odstránenie grafitov používame a nechali sme ju určitý čas pôsobiť. Potom sme ju spoločne s farbou graffiti odstránili z povrchu iba za pomoci vysokotlakového zariadenia a vody. Výsledok našej práce bol 100%, ale na starej fasády zostali vyčistené mapy od vysokotlakového zariadenia. Zákazník bol aj napriek tejto skutočnosti s našou prácou veľmi spokojný.

Predísť problémom s akýmkoľvek odstraňovaním grafitov sa dá za pomoci antigraffitovej ochrany, ktorú zaisťujeme v podobe antigraffiti náteru alebo nástreku Bratislava. Vďaka tejto ochrane pred grafity dokážeme odstrániť aj najmenší graffit, ktoré pôjde bez akýchkoľvek komplikácii na 100% odstrániť a nebude potrebné riešiť opravu maľby a iné úpravy fasády.

Ďalšou výhodou antigraffitovej ochrany je, že chráni fasádu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, neprepustí žiadnu vlhkosť a dá sa jednoducho očistiť od rôznych nečistôt.

Pre viac informácii kliknite SEM.