graffiti náter antigraffiti a fasádnou farbou Bratislava

Odstránenie, čistenie a likvidácia graffiti Bratislava, náter fasády Bratislava, náter antigraffitovej ochrany a následné ošetrenie povrchu antigraffitovou ochranou. To boli činnosti, ktoré sme realizovali pri tejto zákazke. Na odstránenie graffiti sa použili tri kusy odstraňovača na grafity, ktorý bežne používame a spotrebovali sme 8 l antigraffitového náteru.

Na grafiti sme najskôr naniesli veľmi účinný odstraňovač grafitov, ktorý sme určitý čas nechali pôsobiť. Následne s použitím vysokotlakového zariadenia sa grafity spoločne s nanesenou chémiou zmyli. Povrch, z ktorého sme realizovali odstraňovanie graffiti, bol kedysi dávno ošetrený neznámou ochranou, ktorú zaistila iná firma. Vzhľadom k skutočnosti, že táto ochrana bola nanesená už dávnejšie sa nami realizované odstránenie graffiti nepodarilo s maximálnou úspešnosťou. Na základe nášho snaženie sme hodnotili odstránenie grafitov na 70%.

Akonáhle sme zoslabili graffiti na čo najvyššiu možnú mieru, vykonali sme náter povrchu v Bratislave fasádnou farbou. Táto nám bola dodaná priamo zákazníkom. Fasádnu farbu sme nechali dôkladne zaschnúť, aby sme mohli pristúpiť k poslednej fáze – ošetrenie antigraffitovou ochranou. Nanášali sme antigraffitový náter Bratislava na oba štíty domu. Pri hladkých povrchoch tento náter nanášame spravidla v 3 vrstvách. Pri viac savých a pórovitých materiáloch sme nútení naniesť oveľa viac vrstiev. V tomto prípade sa počet vrstiev AGO pohybuje v rozmedzí 6 až 12 vrstiev. Najhoršie sa antigraffitovým náterom ošetrujú povrchy z veľmi silno štruktúrovaných materiálov, ako sú napríklad povrchy z umelých kameňov, obkladov. Tu odporučujeme naniesť minimálne 9 vrstiev antigraffitového náteru.

Pre viac informácii kliknite SEM.