Nanášanie antigrafitového náteru

V dátume od 8. do 10. novembra 2013 sme realizovali zákazku – Nanesenie antigraffitového náteru Bratislava /ANTIGRAFITTOVÁ OCHRANA BRATISLAVA – AGO /, pri ktorej sme vykonávali opravu fasádnej omietky a následne nanášali antigraffitovú ochranu. Pri nanášaní tejto ochrany a oprave omietky sme pracovali s plochou o rozmere cca 265m2.Prácu uskutočnili traja zamestnanci našej upratovacej firmy, ktorý pri nej strávili celkovo 33 hodín.

Pri nanášaní antigraffitového náteru v Bratislave sme použili 30 litrov antigraffitovej ochrany. Najprv bolo nutné oblepiť plochu do výšky, ktorá bola dopredu dohodnutá a do ktorej budeme antigraffitovú ochranu nanášať. Potom sa mohlo pokračovať v realizácii zákazky.

Antigraffitovú ochranu Bratislava zaisťujeme našim zákazníkom v podobe antigraffitového náteru či nástreku. Táto ochrana je jediný možný spôsob ako eliminovať problémy pri odstraňovaní graffitov a predísť neopraviteľným škodám povrchu omietok, fasád a podobne. Pri práci sme sa nestretli s väčšími problémami, všetko sa podarilo podľa plánov a so 100% úspešnosťou. Menšie problémy nám robilo len chladné počasie, kvôli ktorému antigraffitový náter pomalšie schol. Akciu môžeme hodnotiť veľmi pozitívne aj keď jej celková doba sa mierne predĺžila z dôvodu už spomínaného nepriaznivého počasia. Zákazník aj po menšom predĺžení doby realizácie bol s našim konečným výsledkom veľmi spokojný.

Ďalej pre vás vieme vykonať tieto činnosti: odstraňovanie grafitov, čistenie fasád, antigrafitová ochrana, umývanie okien a výkladov, výškové práce, postavebné práce, fluatácia podláh, strojové čistenie kobercov, tepovanie kobercov atď.

Ďalšie informácie nájdete TU