Odstránenie a čistenie graffiti Bratislava

Odstraňovanie graffiti Bratislava – Jednalo sa o zákazku, pri ktorej sme v Bratislave odstraňovali grafity, očisťovali spodný sokel, zaisťovali namaľovanie soklu fasádnou farbou a naniesli antigrafitovú ochranu. Na akcii sa zúčastnili celkom traja naši zamestnanci. Práca bola naplánovaná do štyroch dní. Na odstránenie graffiti Bratislava sme spotrebovali 18 kusov chémie, ktorú na odstraňovanie graffiti používame a 0,2 l chémie na očistenie sokla.

Realizáciu zákazky sme začali v Bratislave odstraňovaním graffiti. Na grafity sme najskôr naniesli chémiu na odstraňovanie grafitov a následne sme ju aj s grafitovou farbou zmyli s použitím vody a vysokotlakového zariadenia. Podobný spôsob sme zvolili aj na očistenie spodného sokla, na ktorý sme naniesli čistiacu chémiu. Následne sme ju umyli za použitia vysokotlakového zariadenia a vody.

Ostatné dni sme realizovali maľovanie sokla farbou v odtieni fasády. Počasie nebolo veľmi priaznivé a tak sme nanesenie antigraffitovej ochrany museli odložiť až na druhý deň. Ak ošetrujeme hladký povrch nanášame antigraffitový náter spravidla v 3 vrstvách. Dôležité je spomenúť, že ak je fasáda pre nanesením AGO v zlom stave, antigraffitový náter tento stav dokonale zafixuje.  Pokiaľ budú na fasáde napríklad fľaky, antigraffitový náter ich ešte viac zvýrazní, preto je dôležité vykonať aj dôkladné očistenie povrchu pred nanesením antigraffitovej ochrany. Pri viac savých a pórovitých povrchoch sme nútení naniesť oveľa viac vrstiev. V tomto prípade sa počet vrstiev antigraffitového náteru pohybuje v rozmedzí 6 až 12 vrstiev. Najhoršie sa týmto náterom ošetrujú povrchy z veľmi silne štruktúrovaných materiálov, ako sú povrchy z umelých kameňov, obkladov, atď. Tu doporučujeme naniesť minimálne 9 vrstiev antigraffitového náteru.

Zákazník bol s konečným výsledkom našej odvedenej práce veľmi spokojný.

Pre viac informácii kliknte SEM.