Odstránenie čistenie graffiti Bratislava

Odstránenie graffiti Bratislava z povrchu, ktorý nebol pomocou antigraffiti ochrany ošetrený, bolo zrealizované 8. júla. Celkový čas strávený na zákazke boli dve hodiny a podieľali sa na nej dvaja naši zamestnanci.

Pri práci bol použitý odstraňovač grafitov a vysokotlakové zariadenie. Z povrchu sme najskôr museli graffiti dôkladne a čo najdokonalejšie odstrániť. Keby sme graffitiy iba pretreli alebo prestriekali, nedocielili by sme dobré výsledky, nakoľko graffiti po zaschnutí farby začali cez ňu presvitať a boli by čiastočne viditeľné ako pred tým, než sme ich natreli farbou. Dôležité je teda pokúsiť sa, čo najlepšie a najdôkladnejšie graffity v Bratislave odstrániť. Na graffiti Bratislava sme naniesli a chvíľu nechali pôsobiť prípravok, ktorý na odstraňovanie grafitov používame. Tohto odstraňovača sme spotrebovali celkom 4ks. V závere našej práce sme povrch umyli za použitia vody a vysokotlakového zariadenia. Úspešnosť nášho odstránenia graffiti Bratislava bola iba 80%, pretože povrch, na ktorý boli grafity nastriekané, nebol ošetrený antigrafitovou ochranou. Pokiaľ chceme predísť iba čiastočnému odstráneniu je nutné, aby bol povrch v Bratislave chránený antigraffiti ochranou v podobe antigraffiti náteru alebo nástreku. Výhodou antigraffiti náteru Bratislava alebo nástreku Bratislava je ľahké odstránenie graffiti z povrchu, ochrana fasád Bratislava pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (slnko, dážď…), nepreniknuteľnosť vlhkosti do fasády a ľahké očistenie od rôznych nečistôt.

Zákazník bol s našou prácou spokojný a v nasledujúcej dobe budeme pokračovať v realizácii stavebnej úpravy a nanášanie antigraffiti ochrany.

Pre viac informácii kliknite SEM.