Odstránenie graffiti Bratislava

V prípade odstraňovania graffiti (tagov) Bratislava z takých povrchov, na ktorých nebol nanesený antigraffiti náter naša spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy dopredu upozorňuje, že výsledkom práce nebude odstránenie na 100%. Graffiti Bratislava sa v tomto prípade podarí odstrániť iba čiastočne. V prípade ak je povrch z ktorého odstraňujeme graffiti Bratislava hladký alebo menej štruktúrovaný, môže pri snahe odstrániť graffit, dôjsť k porušeniu farby fasády, nakoľko odstraňovač nevie čo je graffit a čo je samotná fasáda. Ak odstraňujeme graffiti z neošetrených plôch, postupujeme nasledovným spôsobom. Najprv zoslabíme graffiti na najvyššiu možnú mieru a následne fasádu natrieme farbou. K tomuto účelu využívame farbu, ktorú má zákazník odloženú od vtedy, čo fasádu maľoval, alebo si farbu necháme namiešať v špecializovanej predajni. Je veľkým problémom namiešať totožný odtieň zostávajúcej farby fasády. Aj keď sa použije farba, ktorú má k dispozícii zákazník nie je odtieň týchto farieb rovnaký. Po čase je totižto farba fasády iná ako odtieň farby, ktorá bola nanovo nanesená a tým bude povrch antigraffiti náteru Bratislava iný ako ostatná plocha budovy . Je to kvôli poveternostným vplyvom, ktoré na farbu fasády pôsobia a menia ju. Antigraffiti náter Bratislava má pololesklý výzor a chová sa podobne ako lak. Veľkou výhodou náteru je fakt, že je vidieť, že na budove je aplikovaný AGN/antigrafitový náter fasády Bratislava/. Túto skutočnosť registrujú aj tzv. pouliční umelci, ktorí na ošetrených plochách už ďalšie grafitti v Bratislave netvoria.

Pre viac informácii kliknite SEM.