Odstránenie graffiti Bratislava

Naša firma A SERVIS LIPKA pôsobí v oblasti odstraňovania graffiti dlhodobo a na základe nadobudnutých skúseností odporúča nechať si ošetriť povrch budovy antigraffiti ochranou Bratislava, pokiaľ chcete predchádzať škodám spôsobenými graffiti (tagy), nakoľko tieto škody sú veľmi ťažko napraviteľné. Naša firma poskytuje služby pre odstránenie graffiti Bratislava množstvu zákazníkov. Ak ošetríme fasádu, omietku alebo iné povrchy antigrafitti náter Bratislava, zabezpečujeme ďalej aj servis odstránenie graffiti Bratislava počas celej doby životnosti náteru, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 4 až 6 rokov. Ak má zákazník pod svojou správou viac budov, vieme pre nich zabezpečiť tzv. monitoring, ktorý realizujeme raz za 3 mesiace. Vzhľadom na túto skutočnosť sme schopní graffiti (tagy) okamžite odstrániť, všetko zdokumentovať, vypracovať správu o našej činnosti a raz za kvartál (štvrťrok) zaslať faktúru. Môžeme ako príklad uviesť firmu, ktorá má v správe 50 budov. Náklady na pravidelný monitoring a odstraňovanie graffitti Bratislava nebudú vyššie ako 400 EUR za jeden kvartál. Či je miesto, z ktorého odstraňujeme graffiti Bratislava chránené antigraffitti náterom Bratislava alebo nie, je potrebné, aby náš technik vždy vykonal obhliadku tohto miesta, na základe ktorej je schopný určiť ďalší postup. Na základe obhliadky vypracujeme finančný návrh a na základe obdržanej objednávky, zákazku ihneď zrealizujeme.

Pre viac informácii kliknite SEM.