Odstránenie graffiti Bratislava

Na fasádach na ktorých realizujeme odstránenie graffiti Bratislava a neboli ošetrené pomocou antigraffiti náteru Bratislava, je táto činnosť veľmi zložitá a nevieme zaručiť 100% výsledok. Ak sa ja podarí graffiti z fasády úplne odstrániť, je na povrchu objektu zanechaný ošúchaný fľak a je nutné následne riešiť jeho opravu. Pokiaľ graffiti iba premaľujeme fasádnou farbou, po čase opätovne vystúpia a sú viditeľné tak, ako tomu bolo pred maľovaním. Je to z dôvodu, že k tvorbe graffiti sa používajú spreje syntetického základu, zatiaľ čo fasádne farby sú napríklad akrylové či silikátové. Odstránenie graffiti Bratislava z povrchov budov je vďaka antigraffiti náteru Bratislava jednoduchšie. Náter zároveň funguje aj ako ochrana pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (slnko, dážď, …) a zabezpečuje taktiež nepriechodnosť vlhkosti do vnútra fasád a očistenie povrchu od rôznych nečistôt je taktiež jednoduchšie a kvalitnejšie. Povrch objektov je možné vďaka antigraffiti náteru Bratislava iba umyť a ostriekať vodou, k čomu používame vysokotlakové zariadenia. Nie je vhodné na tento účel použiť rotačnú trysku, ktorá je príliš silná a mohlo by dôjsť k poškodeniu ochranného náteru i povrchu fasád. Antigraffiti náter Bratislava má aj ďalšiu výhodnú vlastnosť. Svojím vzhľadom dokáže odlákať samotných sprejerov od znehodnocovania objektov prostredníctvom svojich výtvorov. Čas, ktorý uplynie odo dňa,kedy boli graffiti nastriekané až po ich odstránenie by mal byť čo najkratší. Takto sprejeri rýchlo zistia, že ich diela tu majú krátku životnosť a ich cieľom je, aby vydržali čo najdlhšie. To je dôvodom vďaka ktorému sprejeri nerealizujú svoju činnosť na Vašej budove, ale radšej pôjdu inam.

Pre viac informácii kliknite SEM.