Odstránenie graffiti Bratislava

Na celom území Slovenskej a Českej republiky, Rakúska a Nemecka firma A SERVIS LIPKA realizuje svoju činnosť v mnohých oblastiach. Jednou s činností je aj odstraňovanie grafitov Bratislava. Najväčší objem práce na odstránenie grafitov je vidieť v regióne Bratislava. Existuje množstvo grafitov a niektoré z nich nie je možné odstrániť vôbec, alebo je možné iba ich čiastočné odstránenie. Veľkú úlohu pri tom hrá na akom podklade sú grafiti Bratislava nastriekané a či je fasáda, stena alebo iné miesto ošetrené antigrafiti náterom Bratislava. Z plôch, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom je možné odstránenie iba na 60 až 90%. Sprejová farba sa na niektorých povrchoch dokáže dostať hlboko do štruktúry a následné odstraňovanie grafitov býva problematické. Ide o niektoré typy ušľachtilých povrchov ako sú napríklad mramor, teraco, žula či prírodný kameň. Na povrchu môžu po odstránení grafity Bratislava zostať tzv. tiene, ktoré nie je možné odstrániť ani pri opakovaných pokusoch. Riešením je objednanie služieb inej odbornej firmy, napríklad kamenárov, ktorí dokážu mramor kryštalizovať. Pri odstraňovaní grafity Bratislava je možné, že príde aj k odstráneniu farby fasády, ak je odstraňovanie realizované z neošetrených povrchov fasád a štrukturovaných omietok. Pri práci s grafity Bratislava postupujeme tak, že grafiti Bratislava sa čo najviac zoslabia a následne je miesto ich odstránenia natreté fasádnou farbou. Ak by sme graffity zatreli bez toho, aby sme ich predtým odstránili, nebude to mať výsledok, ktorý chceme. Po zaschnutí graffiti farbou prestúpia a sú viditeľné ich pôvodné kontúry. Antigrafity ochrana Bratislava je vhodným riešením na predchádzanie takýmto problémom, ktoré sa môžu objaviť pri odstránení grafiti Bratislava. Pomocou nej je možné zaručiť dokonalé a 100% odstránenie grafitov zo všetkých povrchov. Po nanesení tejto ochrany sa zabráni porušeniu samotnej fasády pri odstraňovaní grafiti. Na nerovné štruktúrované pórovité povrchy nanášame 6 až 12 vrstiev, ale na hladké povrchy stačí naniesť 3 vrstvy antigrafity ochrany Bratislava. Ak bola na Vašej budove realizovaná anti-grafiti ochrana Bratislava, sme schopní na akomkoľvek mieste v Slovenskej a Českej republike ale i v Rakúsku odstrániť grafiti do 14 dní odo dňa objednávky v akomkoľvek rozsahu. Tam, kde máme nanesené antigraffitové ochrany a nátery Bratislava vykonávame totožný servis.

Pre viac informácii kliknite SEM.