Odstránenie sprejov, grafitov a antigraffiti

V mnohých prípadoch majitelia budov, ktoré nie sú ošetrené antigraffiti náterom Bratislava, ktorý zaručuje 100% ochranu povrchu pred graffiti (tagy), postupujú neefektívnymi spôsobmi pri riešení výskytu grafitov na ich fasáde. Najčastejšie grafiti (tagy) pretrú fasádnou farbou, ale výsledok to nemá, dalo by sa povedať takmer žiadny. Graffiti (tagy) pod vrstvou fasádnej farby začnú vystupovať a sú vidieť v ich pôvodnom stave. Spreje, ktoré sa používajú na striekanie grafitov, sú totiž syntetického základu. Pokiaľ sa majiteľom budov podarí grafity v Bratislave odstrániť, tak na mieste kde graffiti boli zostal vyšúchaný fľak, a je nutné toto miesto opraviť. Odporúčame vybrať prirodzenú líniu napríklad spodnú hranu okien, hornú hranu okien a v tejto línii fasádu natrieť.  Nie je vhodné zamaľovať, alebo opraviť konkrétne miesto napríklad štvorec niekde v strede fasády, nakoľko nikdy netrafíme odtieň a nevyzeralo by to prirodzene. Preto odporúčame vytvoriť vhodnú líniu náteru. Naša firma veľmi často poskytuje i opravu fasád, ktoré sú už staršie a nie všetky jej časti držia. Vykonáme to, že fasádu lokálne opravíme, spevníme a následne odporučíme penetračný náter.  Pokračujeme nanesením fasádnej farby a na ňu antigrafiti náter Bratislava. Životnosť vašej fasády sa týmto spôsobom výrazne predĺži, nakoľko anti-graffiti náter Bratislava, ktorý sa chová ako lak, fasádu zafixuje a neprepustí na ňu žiadne znečistenia fasád, ako sú napríklad kyslé spády z ovzdušia, nečistoty alebo špinavá voda.

Bratislavská 83, 902 01 Pezinok … Malé námestie 22, 901 01 Malacky … Piaristická 4, 911 01 Trenčín … Hálova 8, 851 01 Bratislava – Petržalka … 8. Mája 57, 926 01 Sereď … Čučma 220, 048 01 Rožňava … Fedákova 32, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Bronzová 11, 851 10 Bratislava – Rusovce … Lipová 3, 066 01 Humenné … Borská 3, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Prejta 351, 018 41 Dubnica nad Váhom … Kukučínova 21, 040 01 Košice … Brigádnická 4, 841 10 Bratislava – Devín … Mojmírova 4, 955 01 Topoľčany … Chotárna 16, 851 10 Bratislava – Jarovce … Ružová 1000, 900 31 Stupava … Vodná 7, 949 01 Nitra … Príjazdná 9, 831 07 Bratislava – Vajnory … Jozefská 2, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Nábrežie A. Hlinku 25, 920 01 Hlohovec … Biskupická 11, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Andreja Žarnova 4, 917 01 Trnava … J. Záborského 3, 075 01 Trebišov … Borekova 4, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Mudrochova 4, 831 06 Bratislava – Rača … Prievozská 2, 821 09 Bratislava – Ružinov … Tešedíkova 4, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kalištná 7, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Kacvinského 1, 085 01 Bardejov … Ľudmily Podjavorinskej 1, 022 01 Čadca … Sobôtka 3, 979 01 Rimavská Sobota … Kukuričná 6, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Budovateľská 4, 940 02 Nové Zámky … Garbiarska 903, 031 01 Liptovský Mikuláš … Chmelinec 819, 020 01 Púchov … Šafárikova 34, 924 01 Galanta … Segnáre 12, 841 03 Bratislava – Lamač … Komenského 6740, 984 01 Lučenec … Teplická 82, 921 01 Piešťany … Langsfeldova 3, 036 01 Martin … Hviezdoslavova 25, 052 01 Spišská Nová Ves … Gyullu Szabóa 19, 929 01 Dunajská Streda … Panská 5240, 034 01 Ružomberok … Podjavorinskej 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica  … Námestie slobody 29, 971 01 Prievidza … Jedlíkova 6, 010 15 Žilina … Kubányho 6, 960 01 Zvolen … Priemyselná 1305, 965 01 Žiar nad Hronom … Bajkalská 26, 080 01 Prešov … Šrobárová 2, 058 01 Poprad