Oprava fasády, maľby a antigraffitový náter Bratislava

Zákazka, pri ktorej sme upravovali fasádu a dlažbu a bol taktiež nanesený antigraffitový náter Bratislava, bola vykonaná dvoma zamestnancami našej firmy a to v dátume od 22. júla do 25. júla. Pri práci sme spotrebovali 20 litrov fasádnej farby, 10 litrov penetračného náteru a 10 litrov antigraffity náteru.

Práce sa začali prvotným oprášením a očisteným povrchu fasády v Bratislave. Následne sme postupovali k demontáži poškodeného obkladu, osekávaniu steny pod dlažbou, špárovaniu a sieťkovaniu. Na celú vytýčenú plochu sme naniesli na budovu v Bratislave špecializovaný penetračný náter. Tento náteru sme nechali do druhého dňa dôkladne preschnúť a pokračovali sme v nanášaní fasádnej farby na nami pripravený podklad. Ďalej prišlo na rad meranie, rezanie a lepenie novej dlažby. Po dokončení nového obkladu sme povrchu budovy Bratislava ochránili antigraffiti náterom, ktorý sme nanášali v dvoch vrstvách. Antigraffit ochrana Bratislava je jedinou možnosťou ako rýchlo odstrániť vzniknuté grafity na povrchu fasády. V prípade, že sa odstraňujú v Bratislave graffiti z povrchu, ktorý nebol ošetrený antigraffiti ochranou, nie je nikdy výsledok dokonalý a nepodarí sa grafitu v Bratislave dokonale zbaviť. Pokiaľ naša firma realizuje antigraffiti náter, získa tým náš zákazník v Bratislave kvalitnú ochranu, ktorej životnosť je 4 až 6 rokov.

Pred tým, než sme naniesli druhú vrstvu antigraffiti náteru, sme najskôr nalepili nad dlažbu lemovacie lišty. Zákazka končila záverečným čisteným dlažby po celom obvode domu a upratovaním stavebného odpadu. Zákazník zhodnotil nami realizovanú prácu veľmi kladne.

Pre viac informácii kliknite SEM.