plesnePlesne. Večná téma a strašiak pre väčšinu domácností u nás. Zrejme ste sa s týmto problémom už v nejakej podobe stretli aj vy sami, a tak dozaista viete, že nejde o nič príjemné, najmä ak sa potrebujeme plesní zbaviť.

Obecne vzaté, existujú aj užitočné plesne, ktoré sú zdrojom cenných antibiotík, organických kyselín alebo enzýmov, a to dokonca v priemyselnom meradle. Väčšina z nás však na vlastné oči zažila hlavne plesne škodlivé, ktoré spôsobujú mykózy, rozkladajú potraviny, či likvidujú drevo. Žiaľ, do tejto kategórie patria aj tie, ktoré sa objavia v našej domácnosti, garáži alebo pivnici.

Mnohí sa potom celkom oprávnene pýtajú: prečo sú u nás doma plesne, veď vetráme a kúrime poctivo a pravidelne? Čo treba robiť navyše? Verte, možností je viac ako dosť. V prvom rade je dôležité nájsť príčiny a dôvody, prečo sa plesne objavujú práve u nás doma a vzápätí hľadať vhodné riešenie ako sa ich zbaviť.

Vznik plesní je často spojený s pojom tepelný most. Skúsme si spolu tento pojem vysvetliť a zároveň si povedať, kde môžeme tepelné mosty nájsť a ako sa dá ich vzniku zabrániť.

Tepelné mosty sú miesta, ktorými z budov uniká tepelná energia, teda teplo prúdi z interiéru von, smerom do okolitého prostredia. Stojí to nielen peniaze, ale tepelné mosty bývajú často na samom začiatku vzniku plesní, a tým aj neželaného narušenia izolácie alebo konštrukcie stavby.

V zásade rozlišujeme niekoľko typov tepelných mostov. Dajú sa napríklad zadeliť podľa vzniku. Niektoré majú pôvod v netesnostiach samotného plášťa deliacej konštrukcie. V tomto prípade vznikajú tepelné straty prúdením vzduchu. Ide o odvetrávanie vnútorného vzduchu do exteriéru, napr. otvoreným oknom.

Ďalší typ tepelných mostov vzniká pri nevhodnom navrhnutí stavby deliacej konštrukcie. Samozrejme, úlohu zohrávajú aj konkrétne klimatické podmienky v danej oblasti. Mosty môžu vznikať aj vďaka vplyvu neskôr pridaného stavebného prvku do pôvodnej konštrukcie.

Ale najčastejšou situáciou pri ktorej tepelné mosty vznikajú, býva konštrukčné ukončenie zatepľovacieho systému pri základoch stavby, okenných otvoroch alebo pomúrnice. Tepelné mosty tak môžu prebiehať stenami a strechou do okolia, ale aj pivnicou alebo garážou. Takže všetkými smermi.

Ako sme povedali, tepelné mosty spôsobujú nielen tepelné straty, teda vyššiu spotrebu energie, ale tiež pokles vnútornej povrchovej teploty, občas až pod úroveň rosného bodu.

Na vysvetlenie. Rosný bod je teplota, pri ktorej je vzduch nasýtený bez toho, aby doň prúdila vodná para z okolitého prostredia. Príčinou je izobarické ochladzovanie. Ak teplota klesne pod teplotu rosného bodu, zvyčajne dochádza ku kondenzácii pary a vzniká tak rosa alebo hmla.

plesneV praxi potom platí, že ak je vlhkosť v sledovanej miestnosti 50-percentná a byt vykúrený na 22°C, tak bude hodnota rosného bodu okolo 10,5°C. Voda v tomto prípade kondenzuje na tých miestach, kde je povrchová teplota nižšia ako je hodnota rosného bodu, napríklad obvodové steny. A práve tu sa plesne zvyknú vyskytovať najčastejšie.

Odstránenie tepelných mostov nie je jednoduché. Ak sa o skladbe vonkajšieho plášťa, vrátane vlastností jednotlivých vrstiev z hľadiska priepustnosti plynov a vodných pár neuvažuje ešte pred začatím stavby, resp., počas jej realizácie, býva odstraňovanie tepelných mostov nákladné a vyžaduje si značný zásah do konštrukcie stavby.

Vhodným riešením ale nemusí byť práve takýto radikálny rez. Niekedy celkom postačí využiť služby odbornej firmy, ktorá nás dokáže plesní zbaviť na dlhú dobu bez toho, aby ste museli podnikať rozsiahle stavebné úpravy.

Jednou zo spoločností, ktorá sa problematike vzniku a odstraňovania plesní venuje už dlhé roky je aj firma A SERVIS LIPKA, s. r .o.

S odstraňovaním plesní s použitím protiplesňového náteru LSG, vieme účinne pomôcť aj vo vašom prípade. S týmto prípravkom máme skutočne veľmi dobré skúsenosti, a preto garantujeme jeho životnosť a účinnosť v intervale od 4 do 6 rokov, v priamej väzbe na konkrétne klimatické podmienky.

Táto technológia sa môže pochváliť výnimočnými vlastnosťami. Jednou z nich je dôležitá vlastnosť difúzneho odporu, ktorý spôsobuje, že fasáda je uzavretá a chránená. Nanesený náter LSG tak bráni nielen prenikaniu vlhkosti, ale zároveň odstraňuje vznikajúce mikrobiálne napadnutie.

Keďže náter LSG sa musí aplikovať len na čistú plochu, treba v prvom rade vykonať mechanické odstránenie biologických nečistôt. Nečistoty, napr. čierne a zelené výkvety, likvidujeme vždy mokrou cestou s pomocou dezinfekčného prípravku SANATOP LIKVID PROFI.

V exteriéri fasádu čistíme pomocou výkonného vysokotlakového čističa, v interiéroch omietku oškriabeme na mokro. Celý povrch sa následne necháva poriadne vyschnúť, a keď treba, zjednotí sa s pôvodnou maľbou. Výsledným krokom je potom samotné nanesenie LSG.

Ako vidno, postup odstraňovania plesní je vcelku jednoduchý a naša spoločnosť A SERVIS LIPKA dokáže účinne pomôcť aj vám. Naše postupy sú dokonale preverené širokou klientelou. V oblasti likvidácie plesní patríme k popredným firmám v strednej Európe, a dlhé roky v tejto oblasti nás oprávnene pasujú za skutočných odborníkov.