Vyčistenie od graffiti absencia anti-graffitové ochrany Bratislava

Akcia s názvom odstránenie a vyčistenie od graffiti – túto zákazku na odstránenie graffiti Bratislava sme uskutočnili 5. septembra 2013. Prácu zrealizoval jeden zamestnanec našej firmy a trvala mu 1 hodinu. Na svoju prácu s grafity spotreboval 5 kusov odstraňovače grafitov v spreji.

Grafiti v Bratislave sme odstraňovali z plochy, ktorá neniesla známky ošetrenia antigraffitovou ochranou. Jednalo sa o plochu o veľkosti 6 m2. Na grafity sme najskôr museli naniesť špecializovanú chémiu na odstránenie graffiti. Túto chémiu sme museli nechať chvíľu pôsobiť a potom sme ju pomocou špongie rozotreli. Následne bola spolu so sprejovou farbou zmytá za využitia vysokotlakového zariadenia s vodou. Pri zákazke na odstránenie graffiti Bratislava sme tentoraz na želanie zákazníka nenanášali antigraffitovú ochranu. Spomenúť však  musíme jej vlastnosti, ktoré vedú k zamedzeniu komplikácii vyplývajúcich z odstraňovania grafitov. Antigraffitová ochrana nám zaručí dokonalé, bezproblémové a úplné zbavenie grafitov z povrchu fasád, omietok a podobne. Na prvý pohľad je viditeľné, na ktorom mieste je povrch objektu ošetrený antigraffitovou ochranou, pretože náter má pololesklý výzor a chová sa ako lak. Tým môžu vandali dôjsť na to, že ich diela na povrchu fasád nebudú mať dlhodobú životnosť a radšej sa pôjdu realizovať na iné miesto. Zákazku sme zrealizovali podľa očakávania  a podľa presných technologických postupov. Zákazník nemal k našej odvedenej práci žiadne výhrady a s konečným výsledkom bol veľmi spokojný.

Pre viac informácii kliknite SEM.